(«Мендирман»); Башым зыр-зыр этип, тим эле жаныңды көзүмө көргөзүп жатат. «Başım zonk zonk edip, ağrıdan canım burnuma geldi». (К.О.) ж.б. Мисалдардагы зыр ...

  turkoloji.cu.edu.tr

24 апр. 2023 г. ... "Эн, ото, абдан аябай ончой жалан чылк чылгый тук такыр ным тим эле шумдук жаман деген создорго суйлом тузуу" можна перекласти на російську мову ...

  znanija.com

Кызыл карагаттын уруктарынын майы өзүнүн азыктандыруучу жана сергитүүчү касиеттери менен белгилүү, ал териге камкордук көрүү үчүн, ошондой эле чачтарга ...

  kg.oriflame.com

29 мар. 2018 г. ... ... эле. эмес. эми. энциклопедия. энциклопедиялық ... тим. той. томах. тополек. точик. тракторлук. три ... тузуу. тузуунун. тузуучу. тузушу. туралуу.

  gist.github.com

11 июл. 2019 г. ... Ал ным, тим эле, шумдук, жаман. биздикине такыр (тцк, ным) келбейт.3. Аныктагыч- да, деле, так, нак, Ай да жаңырды. Бизтактагыч бөлүк- как ...

  fliphtml5.com

26 июн. 2015 г. ... ... ТИМ) ж.б.). 16. Мыйзам долбоорунда сандык ... эле" деген сөздөр менен толукталсын. 89 ... 7-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен ...

  cbd.minjust.gov.kg

Бөлүкчөлөр кызматчы сөз түркүмү болгондуктан, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. ... эң,өтө,абдан,аябай,түк,кылда,дегеле,тим эле,жөн эле,чылк,чымкый,өңчөй,өңкөй ...

  ky.wikipedia.org

6-4-миң жылдыкта эле айтылат. Байыркы грек тарыхчысы Геродоттун жазууларында “нафта” деген ат менен белгилүү болгон күйүүчү зат жөнүндө жазуу сакталуу. Ал жерде ...

  www.super.kg

8 окт. 2019 г. ... «Көзгө илешпеген» деген бар. Өтө тез жүргөн, аябагандай ылдам кыймылдаган дегенди түшүнтөт. «Бул тим эле көзгө илешпей чуркаган неме» дейт.

  www.azattyk.org

Араң турган көз эле, чыгып кетти өзү эле, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле ... Бакыт деген сымап, кырсык деген ... Жакшылык кылсаң бирөөгө бир ...

  ky.wikiquote.org

Page generated - 0.4479758739 (768329df3297b6161bc79db10543cca6)