Фразеологияи шеваю лаҳxаҳои забони тоxикb ва боигарии сарчашмаҳои он чи ... фразеологb, аз xумла, ибора, таркиб ва xумлаҳои фразеологb гирдоварb шудааст, ки.

  www.tgpu.tj

8 авг. 2020 г. ... Ибора аз калимаю таркиб ба тарзи мустақил ё ... nor,- ва, у ё – ю, чи–чи, гоҳ–гоҳ. Ҳар яке аз ... Аз ин рӯ, ба алоқаи изофӣ монандӣ дорад.

  tgpu.tj

... аз китоб хондан, ин суханҳо, чор тараф ва ғайра. Дар ташкили ибора ҳамаи ҳиссаҳои мустақили нутқ иштирок мекунанд. Ба хелҳо ҷудо шудани ибора ба ҷузъи асосӣ ...

  tg.wikipedia.org

... аз ҷиҳати сохту таркиб, обуранги услубӣ аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд. ... Маҳз бо чунин хусусият аз калима ё ибора фарқ ... 1) Нутқи (гуфтори) адаби аз ғайриадаби чи ...

  archive.org

гурўҳи дуюм аз ибораҳои ғайриизофӣ таркиб ёфта, ... таввасути вандҳо аз ибора ва таркибҳои гуногун ... хусусиятҳои геофизикӣ, балки аз ҷиҳати ҳаҷм фарқ доранд ва ...

  m.facebook.com

Ибора аз таркиб чӣ фарқ дорад? Ҷамъбасти дарс ва арзёбии дониши хонандагон ... Ибора аз таркиб чӣ фарқ дорад? Баёни мавзӯи нав. Алоқаи калима дар ибора: исмӣ ...

  maorif.tj

таркибӣ аз онҳо фарқ карда, таркиб, ибора ва ҷумлаҳои озодро ба хотир меоваранд. ... кардан», «муҳайё сохтан», чи ... сохтани вожаи нав хизмат менамояд, яъне феъли ...

  cyberleninka.ru

Он доираи ниҳоят васеъ ва доманадор дорад, ки аз ... аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Чунон ки аз мисолҳои ... ], аз тамоми таркиб [чарх задан, нигаҳ доштан...] ва ё аз ...

  tnu.tj

Фарқи ибора аз калима, таркиб ва ҷумла.. 29-31. 7 ... Пас шарти сухан гуфтан бидон, чи чун асту чист. ... Ба ноаҳл аз бо ноаҳл чӣ фарқ дорад? Шарҳ диҳед. 4 ...

  kitobkhona.tj

Ибора аз таркиб чӣ фарқ дорад? Ҷамъбасти дарс ва арзёбии дониши хонандагон ... Ибора аз таркиб чӣ фарқ дорад? ІІІ. Баёни мавзӯи нав. Алоқаи калима дар ибора ...

  www.maorif.tj

Page generated - 0.5095598698 (d0d28b20e95bcb06f5c3058ef5b08f70)