Ислохоти мактаб ва бозеозии таълими халки дар назди ... ХУКУК ва вазифахои ро^барони мактабро фа^монед. 2 ... мутаракки - ИМ А, Британияи Кабир ва дигар, балки ва.

  jdpu.uz

Государственная книжная палата УзССР, 1979 г. Page 4. 155Ы 0201—680Х. КИТОБ. СОЛНОМ А СИ. К ...

  uzbekbibliography.library.illinois.edu

Қомусини ташкил этиш ва уларга рах;барлик қидишда, Узбекистон Фанлар академия си Фалсафа ва ҳуқуқ институти, Тарих институти бпрлашган илмий кенгашлари ран.

  archive.nyu.edu

... СОШ №74. Караганда, Казахстан. Аннотация: В ... Ташкент: Укитувчи. 1990г., и Абдуазизова А. Узбек тили фонологияси ва ... тарих фанлари номзоди. Қурбонова Наргиз ...

  www.researchgate.net

мудири Мирбобоев Абдуллољон Кенљаевич - доктори кафедраи ҳуқуқи конститутсионї ва ... ва маорифи халќи ... Муаллифони китоби «Связи с общественностью» А.Чумиков ва ...

  www.academia.edu

Тарихни ўрганишда бирёқламалик ва со — эсталик принципларига барқам берп\ди. Ҳурматли Президентимизнинг р

  www.ziyouz.com

ни, жиноят ва жазо ҳуқуқлари бир булим ва колгап ҳуқуқ соҳаларп ... тузишга киришилди ва улардан тарих, табобат, табиий фанларга оид ... Хўжаева ва А.

  archive.nyu.edu

аПечугоби роххо>-« А Шукӯқй ва Хлладней Аскар ва кисеихон ... Ва хамим тарих, бтгьл аз бсмории дуру да роз. ... хукук доштам, ки баьд аз се мох рисоларо дифоъ ...

  islamperspectives.org

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ. ҲУҚУҚ ФАНЛАРИ. ГОСУДАРСТВО И ... К а г а р о в.— Т.: Ўзбекистон, 1981.— 60x90 см ... колхоз ва совхозларн тарихи жамоатчилик ин-ти ташкил этнлган-.

  uzbekbibliography.library.illinois.edu

... точик). М - 45. Зери назари академики АИ Ч,Т ... Сарвари кишвар дар. Паёми имсола, соли 2015-ро «Соли оила» эълон намуданд, ки ин барои посдории арзишхои миллй ва ...

  tnu.tj

Page generated - 0.4446899891 (c63baa5ded8a7a40c42ab378ecd65aec)