Автор А.Иманов · Издатель Аркус - 2016год · Язык Кыргызский язык · Категории ...

  kitep.edu.gov.kg

Сөздүн лексикалык маанилери тууралуу тил илиминин лексикология бөлүмүндө кеңири айтылган. Ал эми грамматикалык маанилери тууралуу жогоруда грамматика бөлүмүндө ...

  new.bizdin.kg

KZGDZ.COM. 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Все учебники.

  test.ent-2014.kz

Кыргыз тили [Текст] А.Иманов Фрунзе. Мектеп 1990. 352 ... Кыргыз тили (кыргыз тили таблица схема чиймелер) 5-9- ... Кыргыз тили 2-класс. [Текст]/ окуу китеби/. Б.С ...

  arabaev.kg

Автор А.Иманов · Издатель 0 · Язык Кыргызский язык · Категории 8 класс ...

  kitep.edu.gov.kg

Учебно-методический комплекс “Кыргыз тили” направлен на формирование профессиональной компетенции студента. Кыргыз- ский язык, национальный язык кыргызского ...

  arabaev.kg

Автор: С. Усоналиев, В. И Мусаева. Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты. Басылган жылы: 2015. Жүктөлгөн убакыт: 2017-08-14 14:19:35. кароолор. - 46593.

  www.okuma.kg

Айрыкча мектептин жашоосуна алгач бет алган кенже мектеп курактагы окуучулары үчүн билимдерди аң-сезимдүү өздөштүрүү абдан маанилүү. Мектептеги окутуунун ...

  vestnik.knu.kg

А.Иманов «Кыргыз тили» деген эмгегинде модалдуулукту ... Буудайга бет алуу. Акылдуудан үйрөнүү. Калың элдин ... Кыргыз тили.-8-9-кл.-Бишкек, 2004. www.bizdin.kg ...

  new.bizdin.kg

Page generated - 1.5066239834 (21f4639101eacd703821155008e7e5ea)