3 дек. 2019 г. ... ... 4 балл алыптыр. Аны менен 4 жана 3 балл алган окуу- чулардын саны теңелген. Биринчи сабакта канча окуучу 3 балл алган? 12.12. Ылдамдыктын ...

  fliphtml5.com

Классыңардын маалыматтарын колдонуп, 4-көнүгүүгө окшош көнүгүү түзгүлө жана чыгаргыла. Жыйынтыктоочу тапшырмалар. 1. Өзгөндүн 25 дүкөнүндө азык-түлүк ...

  new.bizdin.kg

Page generated - 1.0912411213 (2d16fdd3dde3f303b937013eeea5c7c7)