- Том 1-6. Сагымбай Орозбак уулу. САГЫМБАЙ МАНАСЧЫ ЖАНА АНЫН ВАРИАНТЫ ЖӨНҮНДӨ Сагымбай 1867-жылы Ысык-Көлдүн күңгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Сагымбай ...

  gtsvn.uit.no

... деген ниетимде да жок, силер айткандай менин ... ат-таварих." 282 16-кылымда Рим жана Венецияда полифониялык ... менен 6 ыр саналат. 10607 Ytterbium),– Д.И ...

  svn.apache.org

Аба деген эмне, аны керсе болобу жана анын кандай касиеттери бар? ... Балдар кузгу аба ырайы женунде сүйлөм тузушет. ... № 6 кубик - «Бакчада» деген сүрөттен 6 ...

  kao.kg

22 апр. 2020 г. ... Сүйлөм толуктоо. 1.Экономикасы ____ өлкөлөрдө билим берүү системасы _____ болбогондуктан, ал өлкөлөрдө жумушсуздук ______ көрүнүш.

  multiurok.ru

Илгери -илгери бийик тоолордо Алия деген кыз асманды карай берчү экен карай берчү экен. Алия асмандагы булуттарга жетип алып, секирип, кармалап, оонап ...

  kyrgyz-audio.com

Бул көнүгүүнү аткаруунун иретин «Окууга чейин» бөлүгүнөн караңыз. «Адабий чөйрө1». Адабий чөйрө – бул 4–6 окуучудан турган топтордо иштөөнү камтыган окуу боюнча ...

  edu.gov.kg

Балдарга арналган табышмактар. Көңүлдүу жана кызыктуу сабак өтүү үчүн табышмактар ​​жыйнагы. Табышмактар жообу менен.

  bilim-kg.com

Page generated - 0.8100249767 (1d515d53239c509f863fab728c0e769f)