29 мар. 2018 г. ... ... деген. дейт. демография. дешет. деңгээлге ... жомок. жомоктор. журавли. журналистика ... темада. тепке. терминологияны. тилибиз. тилибизде. тишелγγ.

  gist.github.com

16 сент. 2021 г. ... Бул баракчада алтын куз жонундо окуучулардын дилбаяндары топтолду. Күз - эң сонун мезгил. Күз адамдын маанайы сыяктуу эле өзгөрүп турат.

  bilim-kg.com

Илгери -илгери бийик тоолордо Алия деген кыз асманды карай берчү экен карай берчү экен. Алия асмандагы булуттарга жетип алып, секирип, кармалап, оонап ...

  kyrgyz-audio.com

28 мар. 2023 г. ... Найди ответ на свой вопрос: Аба ырайы деген темада ат атоочтордун катыштырып, жомок ойлогула. Пажалуста помогитее умоляюю подпишусь лайкну и ...

  znanija.com

II - III класстарда созулма щндщщлёрдё тщгёйлёш щнсщздёрдщ, III –IV класстарда сёз тщркщмдёрщн (зат, сын, сан, ат атооч, этиш, тактооч) ёткён мезгилде дал ...

  nbisu.moy.su

... деген кӛп томдуу эмгеги бҥгҥнкҥ кҥнгӛ чейин ... аба, тѳртҥнчҥсҥнѳн - жер пайда болот. (143-бейт) ... Ат башы, в г.Бишкек и в других регионах. Таблица 1.

  vestnik.knu.kg

Бул уюшма деген ат менен да белгилүү. Ал үй салууда, кийиз ... Аба ырайы абанын өтө зор массасынын оошуп- ... деген затты кошуп эритсе, күмүшкө айланат. “Кызыл ...

  okuma.kg

түлгөн бир нече маанисин келтирет: ат адамдын ысымы, ат ... Аба ырайы сонун. Аска. Бийик зоо (тоо) Аска. Сөз ... деген экинчи тик тилкеге коюлган. Бул сабактарда ...

  edu.gov.kg

14 мая 2022 г. ... Кат тааныган Сурабай деген киши зилзала 1910-жылы болгонун, анын туулган кези 1912-жылдын 15-апрелинен 15-майынын аралыгы болушу мүмкүндүгүн ...

  sputnik.kg

Зат атоочтордон: аба ырайы, өнөр жай, бака жалбырак; Зат атооч жана этиштен: көңүл бөлбө, жардам бер, көз сал; Сын атооч менен зат атоочтон: боз үй, кызыл ...

  ky.wikipedia.org

Page generated - 0.4720959663 (255ae8496332b6b10294cfd6da698721)